top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“อุตสาหกรรมแฟร์ ช็อป ชิม แชร์ DIPROM Marketplace Festival”กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้คัดสรรสินค้าดี มีคุณภาพ หลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ,สินค้าสุขภาพและความงาม ,ของใช้ในบ้านและสวน ,เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ มาให้เลือกช้อป ชิม แบบครบจบในที่เดียว และยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นรับของรางวัลตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00 น. ณ ห้องนิทรรศการและบริเวณลานจอดรถชั้น 1 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6
Comments


bottom of page