top of page

บริการโพสต์และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

แพ็คเกจ PR1-PR3 ไม่จำกัดระยะเวลาในการส่งข่าว สามารถใช้สิทธิเผยแพร่ข่าวได้ครบตามจำนวนในแพ็คเกจ

**การันตีการเผยแพร่ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณบนเว็บนาน 3 เดือน ไม่ลบโพสต์ข่าวทิ้งก่อนครบกำหนด

แพ็ค PR1 : ค่าบริการ 100 บาท

เผยแพร่ข่าว PR 3 ข่าว + Backlink พร้อมจัดส่งลิงค์ข่าวให้

 

แพ็ค PR2 : ค่าบริการ 200 บาท

เผยแพร่ข่าว PR 10 ข่าว + Blacklink พร้อมจัดส่งลิงค์ข่าวให้

 

 

 

แพ็ค PR3 : ค่าบริการ 500 บาท

เผยแพร่ข่าว PR 20 ข่าว + Blacklink พร้อมจัดส่งลิงค์ข่าวให้ 

PR4 : ค่าบริการ 1,500 บาท

เผยแพร่ข่าว PR แบบไม่จำกัดจำนวน ภายในระยะเวลา 1 เดือน + Blacklink  

หมายเหตุ : แพ็คเกจฝากข่าวประชาสัมพันธ์จะทำการเผยแพร่ข่าวเฉพาะบนเว็บของ PR NEWS FOCUS เท่านั้น

ลงโฆษณาแบรนเนอร์ตำแหน่งต่างๆ

Banner1 ราคา 1,000 บาท/ เดือน

 

Banner Ads Size 375x375 px. + Backlink

Banner4  ราคา 300 บาท/ เดือน

Banner Ads  Size 251x163 px. + Backlink

Banner2 ราคา 500 บาท/ เดือน

Banner Ads Size 368x250 px. + Backlink

Youtube1  ราคา 500 บาท/ เดือน

VDO Youtube หน้า Homepage

Banner3  ราคา 1,200 บาท/ เดือน

Banner Ads  Size 980x470 px. + Backlink

Youtube2  ราคา 300 บาท/ เดือน

 

VDO Youtube หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ:

  • ราคานี้ไม่รวมค่าจัดทำแบรนเนอร์

  • ลูกค้าต้องส่งรูปหรือแบรนเนอร์มาเองเท่านั้น

  • แบนเนอร์ต้องเป็นไฟล์  jpg, jpeg และ png เท่านั้น

  • รองรับขนาดไม่เกิน 1 Mb. เท่านั้น

  • กรณีลงโฆษณาคลิป Youtube ลูกค้าจะต้องส่งลิงค์ Youtube ที่ต้องการเผยแพร่ให้ทีมงาน

วิธีการสั่งลงโฆษณาและชำระเงิน

PR NEWS FOCUS

  • เลือกบริการและแพ็คเกจโฆษณาที่ต้องการ พร้อมแจ้งระยะเวลาที่ต้องการลงโฆษณาให้ชัดเจน ส่งมาทาง Email : prnewsfocus@gmail.com หรือทาง LINE ID : @prnewsfocus

  • รอรับการยืนยันกลับทางอีเมลล์หรือทางไลน์จากทีมงาน

  • ชำระเงินค่าบริการตามแพ็คเกจที่เลือก พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ Email : prnewsfocus@gmail.com หรือทาง LINE ID : @prnewsfocus

ต้องการติดต่อลงโฆษณา 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรณีติดต่อทางไลน์หรืออีเมลล์สามารถติดต่อได้ทุกวันทำการ

bottom of page