top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานฟู้ดอินกรีเดียนท์ เอเชีย 2019


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานฟู้ดอินกรีเดียนท์ เอเชีย 2019 หรือ Fi Asia 2019 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ 101-104 ภายในงานพบกับผู้ประกอบการด้านส่วนผสมอาหารมาจัดแสดงสินค้าส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มในงานกว่า 750 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก พาวิเลี่ยนนานาชาติ จาก 9 ประเทศ และยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างไอเดีย และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้เข้าชมงานอีกมากมาย ทั้ง Innovation Zone, Sensory Box, Innovation Tour, Beverage Theatre และส่วนจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นของไทยที่เพิ่มการแปรรูป รวมไปถึงกิจกรรมสัมมนาและการประชุมในหัวข้อ Opportunity in ASEAN Food Industry, Opportunity in Indonesia and Halal Requirements, Unlock your health with snack เป็นต้น สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.fiasia.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 097-0288000


14 views0 comments

Comments


bottom of page