top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

คณะดิจิทัลมีเดีย SPU มอบรางวัลนักศึกษาไอเดียเจ๋ง ชนะการประกวดโครงการ Local Character Arts 2022


ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเวทีกิจกรรมดีๆของเหล่านักศึกษาดิจิทัลมีเดีย SPU กับกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันการออกแบบคาแรคเตอร์ชุมชนตลาดน้อยในมุมที่น่าสนใจ โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบมาสคอตชุมชนตลาดน้อย โครงการ Local Character Arts 2022 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต ในครั้งนี้ อาทิ คุณพรชัย ตติยบุรุส ประธานกลุ่มเครือข่าย LOCAL HERO ตลาดน้อย . ทรงวาด . สำเพ็ง . เยาวราช นายกสมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา ,คุณดวงใจ คูห์ศรีวินิจ นายกสมาคม TCAP และอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 4 สมัย และคุณณภัทร พรหมพฤกษ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตรและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ผู้พัฒนาโครงการคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ CE ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ ณ ห้อง playground ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


ทั้งนี้ผลการแข่งขันการประกวดออกแบบมาสคอตชุมชน Local Character Arts 2022 ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวกัญญาภัค เวชมนต์ จากผลงาน อากงฮง และ นางสาวชัญญา ประดับพิทยกุล จากผลงาน ทง ทง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาววราภรณ์ วรรณฤกษ์ จากผลงาน สิงห์น้อย ,นางสาววรินดา ฮูเปอร์ จากผลงาน BAO (น้องเปา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ นายดนัยธร แย้มมาก จากผลวาน มิ๋วหลง ,นางสาวเพชรไพลิน วงศ์ศิริ จากผลงาน ป่าวอาน ,นางสาวณัฐนันท์ เจริญมี จากผลงาน ไฉไฉ และนางสาวณัฐธิดา แตงกวารัมย์ จากผลงาน เสี่ยวไป๋

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ นายมงคล พิริยะศุภกิจ จากผลงาน เซี่ยวเกียะ ,นางสาวมัชฌิมา ชอบยิ้มหอม จากผลงาน Ba (แปด) ,นางสาวชำมะเลียง คัดสูงเนิน จากผลงาน แก้วมังกร ,นางสาวณัฏฐณิชา เกียรติสิริศรศรี จากผลงานอาเตี๋ยว ,นายสรยุทธ สุขอันเลิศ จากผลงานอาเตี๋ยว ,นางสาวปริศนา เข่งพิมล จากผลงาน มั่งคั่ง ,นางสาวพัชรมัย ทับปรีดา จากผลงาน หลงเกี๊ย และนางสาวสายพิณ ศรีวัชระ จากผลงาน ม้งโคม ,นางสาวรวิภา ภู่อิ่ม จากผลงาน น้องหง และนางสาวกาญจน์ณัฏฐา ดิษฐ์อำไพ จากผลงาน ชูใจ

รางวัลขวัญใจชุมชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวปนัดดา เรืองวงษ์งาม จากผลงาน น้องเสี่ยวพ้าง


สำหรับโครงการ Local Character Arts 2022 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบคาแรคเตอร์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นไทยในทุกภาคส่วน โดยให้ความรู้นักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา และการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ชุมชนตลาดน้อยในมุมที่น่าสนใจ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยผลงานชนะเลิศทั้ง 2 ชิ้น จะถูกนำไปสร้างเป็นคาแรคเตอร์แลนมาร์ค (หุ่นไฟเบอร์กลาส) ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตทรงวาดและเยาวราช

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) สมาคมการค้าลิขสิทธิ์ และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัยไทย (สมาคม TCAP) และประธานกลุ่มเครือข่าย Local hero ตลาดน้อย ทรงวาด สำเพ็ง เยาวราช


#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #DEK65 #คณะดิจิทัลมีเดีย #LocalCharacterArts2022

Comments


bottom of page