top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“RSP Innovation Day 2022” เปิดเวทีโชว์สุดยอดนวัตกรรมจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4แห่ง“RSP Innovation Day 2022” เปิดเวทีโชว์สุดยอดนวัตกรรมจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง 22–23 มีนาคม 2565 ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน “Regional Science Park Innovation Day 2022” เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการเผยแพร่ภารกิจและบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ตื่นตาตื่นใจ! กับผลิตภัณฑ์และผลงานที่หลากหลายของผู้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้ทดลองตลาดและรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2021 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปีให้ผู้ประกอบการและผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ร่วมเปิดเคล็ดลับการทำตลาดออนไลน์ให้ปัง! กับเหล่ากูรูชื่อดังมาร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อ “ปิดการขายขั้นเทพ ด้วยคอนเทนต์ขาย” โดย อ.กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ เจ้าของสถาบัน A'O Academy และเพจ Mew Social ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และ “สร้างตัวให้ดัง สร้างตังค์จาก TikTok” โดย น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (หมอกิม) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ช่วงเวลานาทีทองจากผู้ประกอบการ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ตลอดการจัดงาน “RSP Innovation Day 2022” ในระหว่างวันที่ 22–23 มีนาคม 2565 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 โซน B เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/officepromotetransfer/

Comments


bottom of page