top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

รพ.พระรามเก้า เปิด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” บริการฉีดวัคซีนครบวงจร ทุกโรคติดต่อรพ.พระรามเก้า เปิด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง”

บริการฉีดวัคซีนครบวงจร ทุกโรคติดต่อ

เตรียมพร้อมออกเดินทางทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย


นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมเปิด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า”มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจร เพื่อการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมอย่างครอบคลุม โดยมี นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ,รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ , พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และ พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมด้วย ณ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments


bottom of page