top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

Keep Calm and Cope! พิบัติภัย รับมือได้ ไม่ panic

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาพร้อมจิบชา Afternoon Tea แบบอังกฤษ

Keep Calm and Cope! พิบัติภัย รับมือได้ ไม่ panic

ฝุ่นมรณะ PM.2.5 มาเยือนแต่ต้นปี, ประเทศไทยจะหายไปจากแผนที่โลกจริงหรือไม่, ปีนี้ไทยจะเจอพิบัติภัยอะไรอีก หลายข้อมูล หลายคำถาม หลายมุมมอง ทำเราสับสน พบทุกคำตอบได้ในงาน

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถาม พร้อมวิธีการตั้งรับอย่างมีสติ

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ คุณชวลิต จันทรรัตน์ CEO และวิศวกรด้านจัดการน้ำอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาและคอลัมนิสต์ชื่อดัง คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Design for Disasters เครือข่ายสร้างสรรค์ในการตั้งรับและจัดการพิบัติภัย

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บัตรราคา 700 บาท รับจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

จองบัตรได้ที่ 0-2314-7112, 09-9821-8726 และ LINE ID: @zpl9709r

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ Design for Disasters เพื่อโครงการแปลงเกษตรสะเทินน้ำสะเทินบกในโรงเรียนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยทุกปี
Comments


bottom of page