top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ชมรม GOLF SPU เปิดสอนทักษะพื้นฐานการเล่นกอล์ฟชมรมกอล์ฟ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสอนทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬากอล์ฟ ให้กับสมาชิกชมรม และนักศึกษาที่สนใจกีฬากอล์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬากอล์ฟ และส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกชมรมได้มีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานการสอนกอล์ฟเบื้องต้น ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ สนามหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566


#ชมรมกอล์ฟศรีปทุม #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

Comments


bottom of page