top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ : GISTDAนายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ (คนซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นางกานดาศรี ลิมปาคม (คนกลาง) รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


ทั้งนี้ นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference) โดยโครงการนี้ GISTDA ได้ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Comments


bottom of page