top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

สสส.จับมือ กรุงเทพมหานคร–ภาคีเครือข่าย จัดวิ่งด้วยกัน Fun in Park ชวนประชาชน–คนพิการ ร่วมกิจกรรม


สสส. จับมือ กรุงเทพมหานคร – ภาคีเครือข่าย จัดวิ่งด้วยกัน Fun in Park ชวน ประชาชน – คนพิการ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ดูหนัง ฟังดนตรี ส่งเสริมพื้นที่สาธารณะ สร้างสังคมเป็นสุข เพื่อคนทุกกลุ่มสุขภาวะดี


ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม บริษัทกล่องดินสอ และบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด จัดงาน “วิ่งด้วยกัน Fun in Park” โดยมีผู้แทนกรุงเทพมหานคร และทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ กรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนักวิ่งคนพิการและคนทั่วไปสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมากทพ.ศิริเกียรติ กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่าย เริ่มจัดงานวิ่งด้วยกันตั้งแต่ปี 2558 โดยแผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำหรับปีนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหลังเว้นระยะไปเกือบ 3 ปี หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งตลอดเส้นทางวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร จะเห็นคนพิการและคนทั่วไป มีโอกาสวิ่งและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงสุขภาพที่ดี ตามเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มคนพิการ ทั้งนี้ การจัดงานในหลายปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 1,000 คน และได้ขยายผลไปตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเกิดเครือข่ายวิ่งด้วยกันในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ สะท้อนให้เห็นศักยภาพคนพิการจำนวนมากที่ต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย และยังช่วยกระตุ้นเตือนทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม


“งานวิ่งด้วยกัน Fun in Park ปีนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและให้คุณค่ากับคนพิการ ที่ต้องการสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ทัดเทียมกับคนทุกกลุ่ม สสส. ยืนยันจะจัดงานนี้ต่อเนื่องทุกๆ ปี เพราะต้องการจุดประกายให้เกิดกระแสการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มคนพิการให้กว้างขวางออกไป สำหรับปีนี้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น คือการเพิ่มกิจกรรมนันทนาการทั้งดนตรีในสวน และหนังกลางแปลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะมีความสุขไปพร้อมๆ กับการมุ่งมั่นสู่การมีสุขภาพที่ดี” ทพ.ศิริเกียรติ กล่าวนายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ประธานมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม กล่าวว่า งานวิ่งด้วยกันในรูปแบบ FUN IN PARK วันนี้ เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความตระหนักและความเท่าเทียม ในการใช้พื้นที่สาธารณะของคนพิการในกรุงเทพฯ โดยเลือกสวนสาธารณะ เพราะสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สำคัญ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่างๆ ครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่มีการออกแบบพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการเป็นอย่างดี ในงานมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ งานวิ่งด้วยกัน งานดนตรีในสวน และงานดูหนังกลางแปลง เพื่อเชิญชวนคนพิการและคนทั่วไปมาร่วมกิจกรรม และได้มาทดลองใช้สถานที่ของสวนลุมฯ เมื่อเคยมาใช้แล้วจะพบว่าสะดวกสบาย จึงคาดหวังว่าจะมีคนพิการมาใช้พื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการทั่วไปได้เห็นว่ามีผู้ใช้บริการที่เป็นคนพิการ ดังนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของคนพิการจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะของเมือง มูลนิธิเองคาดหวังว่าจะเห็นงานที่รองรับคนพิการแบบนี้ จัดขึ้นในหลายๆ พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นเมืองสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

Comments


bottom of page