top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประกาศขับเคลื่อน “Metaverse-NFT”ลุยสร้าง Ecosystem


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประกาศเดินหน้าสู่ Web3 Technology เร่งสร้าง Ecosystem ต่อยอดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ยกระดับหลักสูตร ดัน NFT และ Learn to Earn พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างโอกาสในโลกของ Metaverse ในอนาคต ในยุคที่เทคโนโลยีเดินหน้าเข้าสู่ Web3 และโลกเสมือนจริงอย่าง Metaverse ที่เข้ามาปฏิวัติในทุกวงการ รวมถึงแวดวงการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตาสำหรับก้าวสำคัญลำดับต่อไปของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ต่อจากนี้


ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ยุค Web3 ว่า เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนเร็วมาก และมีผลต่อทุกอุตสาหกรรมรวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งแต่ละสถาบันมีการขับเคลื่อนและมีกลยุทธ์ในเรื่องนี้แตกต่างกัน สำหรับแนวทางการพัฒนาของ DPU กับการก้าวเข้าสู่ Web3 มีการเตรียมความพร้อมไว้ในหลายเรื่องด้วยกัน

“2 สิ่งที่ DPU กำลังทำพร้อม ๆ กันในขณะนี้ คือ การปรับหลักสูตรใหม่ และ การผลักดันให้เกิด Ecosystem ของการนำเทคโนโลยี Web3 เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เริ่มทำไปแล้วกับการมอบปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT โดย DPU เป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยที่ลองทำปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT และจากนี้น่าจะได้เห็น NFT อีกหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และขณะเดียวกันได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานภายนอกในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษา”“หลักสูตร” เป็นเรื่องแรกที่ DPU เดินหน้าพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยได้นำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ Blockchain, Cryptocurrency, NFT และ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน DPU Core หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้นักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะต้องเรียน โดยเน้นความเข้าใจและการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่สอนคอนเซ็ปต์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่สิ่งที่ DPU สอน คือ การลงมือทำจริงผ่านโปรเจกต์งาน รวมถึงการให้เรียนรู้เครื่องมือ และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ และชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างงานและสร้างเงินได้ในอนาคต”นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกำลังปั้นหลักสูตรระยะสั้นอื่น สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทและเอก เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวและพัฒนาทักษะให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ Web3 เทคโนโลยี เช่น การสร้างตัวตนในโลกของ Metaverse, Metaverse Developer, Data Analytic, Lands in Metaverse, Wearable in Decentraland, NFT Minting เป็นต้น


“สำหรับคอนเซ็ปต์ Learn to Earn มหาวิทยาลัยกำลังทำโครงการนำร่องเรื่องนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เรียน สภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่นำมาใช้ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่ได้ความรู้แต่ก็สนุกไปด้วยได้ เช่น การสร้าง Avatar ใน Metaverse จะทำอย่างไรให้เรียนสนุก และที่สำคัญคือการนำสิ่งที่เรียนนี้ไปสร้างรายได้ ซึ่งนับเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่ DPU กำลังศึกษาและทดลองไปกับเทคโนโลยี โดยมองที่ประโยชน์จะเกิดกับนักศึกษาได้มากที่สุด”


การเดินหน้าของ DPU เพื่อก้าวเข้าสู่ Web3 อย่างเต็มรูปแบบจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้เริ่มทำไปแล้วกับการมอบปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT (Non-Fungible Token) พร้อมกันนี้ก็ได้จับมือ กับบริษัท D.OASIS ในการสร้าง Ecosystem สู่ Web3 และการลองทำกิจกรรมต่าง ๆ บน Metaverse


“วันนี้เรากำลังอยู่ในโลก Web2 แต่เมื่อก้าวสู่ Web3 เราจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกมาก ไม่ใช่แค่การเป็น Social Space บนอินเทอร์เน็ต แต่ยังสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์บนโลกอินเทอร์เน็ตได้ด้วย เป็นการเปิดโลกอีกใบหนึ่งที่เป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้ และทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปทักษะใหม่ ๆ ที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีไว้” ดร.ดาริกา กล่าวในตอนท้าย

Comments


bottom of page