top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

‘DPU’ จัดคอนเสิร์ตออร์เคสตรา สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน ฉลองครบ 1 ปี


‘DPU’ จัดคอนเสิร์ตออร์เคสตรา สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน

ฉลองครบ 1 ปีเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดคอนเสิร์ตออร์เคสตรา “เส้นทางสายไหมใหม่ ธงชัยสู่ความสำเร็จร่วมกัน” เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย สานสัมพันธ์ประเทศจีนและไทยในมิติด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม


นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ที่ปรึกษาอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเลขาธิการและกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดเผยว่า “คอนเสิร์ตออร์เคสตราที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยจีนในการสร้างความสำเร็จร่วมกันในประชาคมโลก สำหรับในประเทศไทยความร่วมมือร่วมใจสำคัญเกิดขึ้นจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ได้เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาและยกระดับการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ โดยท่านได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้นำในการเปิดภาควิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ตั้งสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นที่จัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันภาษาจีนระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย”นางสาวเฝิง จุ้นยิง ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า “งานการแสดงดนตรีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก และวันครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทย-จีน ที่สานต่อกันด้วยเส้นทางสายไหม ซึ่งในอนาคต ทั้งสองประเทศจะติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ”ทางด้าน อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่า “คอนเสิร์ตมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของไทยจีนสองประเทศ ผ่านบทเพลงเชื่อมสัมพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่ เช่น บทเพลงโหมโรงชัยธัช บทเพลง Overture โหมโรงก่อนการแสดง ตามธรรมเนียมดนตรีคลาสสิค ซึ่งแต่งโดยคุณมรกต เชิดชูงาม ที่อิงเนื้อเรื่องจากธชัคคสูตรของพระพุทธศาสนา ซึ่งกล่าวถึงการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อชนะความกลัว โดยในบทเพลงมีการสอดแทรกบทสวดชยันโตหรือบทสวด‘ถวาย พร พระ’ ของไทยเข้าไปเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีบทเพลงอื่นๆที่เป็นการแสดงถึงความผูกพันของพี่น้องไทยจีนตั้งแต่อดีตซึ่งจะยิ่งรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต”ไฮไลท์สำคัญของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ คือการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเล ความยิ่งใหญ่ของเรือมหาสมบัติเดินทางสู่สยามเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทางการฑูตกับสยามและได้มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าเรื่อยมา ผ่านบทเพลง “ซิมโฟนีแห่งเส้นทางสายไหมใหม่ - New Silk Road Symphony” ที่ประพันธ์โดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ วาทยากร นักดนตรี และนักประพันธ์ที่มากประสบการณ์กว่า 30 ปี กับทั้งยังมีนักร้องที่มีชื่อเสียง เช่น ดร.กิตตินนท์ ชินสำราญ,คุณพลัง โลกศิลป์ เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Comments


bottom of page