top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

กรมการท่องเที่ยว ชวนจิตอาสาร่วมทำความดี ในกิจกรรม “ปฏิติการ DOT ดี Mission”


นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานวัด, กิจกรรมทำความสะอาดลานกุฎิพระสงฆ์, กิจกรรมล้างห้องน้ำ, กิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์และวิหาร พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง “สร้างที่เที่ยว เที่ยวที่ดีๆ กับกรมการท่องเที่ยว” โดย ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว และรับฟังการบรรยายธรรม “การท่องเที่ยวมีธรรมะ” โดย พระมหาชาติ อภิจารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาล่องเรือชมวิถีนนทบุรี-เดินเที่ยวตลาดเกาะเกร็ด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-45 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2562 โดยสามารถส่งรายชื่อพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ E-mail : pr.okmass@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-9770112

Comments


bottom of page