top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ “สืบสานสร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" ฟรี!!กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ เสื้อผ้าแปรรูป ผ้าผืน, ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมโครงการ “สืบสานสร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" (Premium Products) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินงานโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท พิมพ์พา ปารีส จำกัด พบกับกิจกรรมที่จะช่วย แนะนำโครงการเพื่อยกระดับธุรกิจ การวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการ เทคนิควิธีการต่างๆ ตลอดจนถึงการนำผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด โดยระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม 2566 ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0993975553 อีเมล์ Dpimpa7@gmail.com เปิดรับสมัครถึง วันที่ 16 มกราคม 2566

Comments


bottom of page