top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ไทยร่วมมือจัดงานด้านอุตสาหกรรมยาครั้งแรก เตรียมยกระดับการลิตยาครบวงจร


ยูบีเอ็ม เอเชีย ร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน, บีโอไอ และทีเส็บ แถลงความพร้อมจัดงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยา และการบริการการผลิตยาครบวงจร “ซีพีเอชไอ เซาธ์ อีสต์ เอเชีย 2019 (CPhI South East Asia 2019)” ครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมยาของไทยให้ขึ้นแท่นผู้นำผ่านมาตรฐานระดับสูง หลังได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศในอาเซียนมาอย่างยาวนาน โดยไทยรั้งตลาดยาอันดับ 2 รองจากอินโดฯ ด้วยมูลค่าที่มากกว่า 1.7 แสนล้านบาท ซึ่งการนำงานวิจัยพร้อมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตยา จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างสรรค์เภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ทันต่อยุคสมัย อาทิเช่น ยาชีวมวลวัตถุ หรือ Biosimilars ที่กำลังเป็นกระแสในวงการยาปัจจุบัน

Comments


bottom of page