top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดพิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” ให้แด่ นายแผน วรรณเมธี เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ผู้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานมีคุณธรรม จริยธรรม วางตัวอยู่ในสังคมโดยธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรุ่นหลัง 2565 จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย (7 เม.ย.65)

Comments


bottom of page