top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

อีมิแน้นท์แอร์” สนับสนุนแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29คุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 และผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ คุณสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการกว่า 45 ปี ที่บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย ได้มุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างดีเสมอมา และเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือของเยาวชนรุ่นใหม่ ในด้านทักษะอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด จึงมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญ สามารถตอบโจทย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีคุณภาพโดยการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนในการแสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือที่ได้ฝึกฝนอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ และเป็นเวทีคัดเลือกเยาวชนเป็นทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ระดับเอเชียและระดับนานาชาติต่อไปComentarios


bottom of page