top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง มอบของขวัญวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยองกิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง เป็นตัวแทนของโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านคลองทราย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีอรวรา ถึงเสียบญวน (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองทราย และกลุ่มตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง

Comments


bottom of page