top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดตัว “โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM”


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างโอกาสและส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมเชิญสัมผัสเสน่ห์ วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4 ภาค


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านเกษตร รวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักคิด และการน้อมนำไปปฏิบัติสู่สังคมในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่สาธารณชนในวงกว้าง ผนวกกับในปีพุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎาคม 2562 และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงจัดทำ“โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร พร้อมกระตุ้นการเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรายศาสตร์พระราชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย และยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สู่การพัฒนาขยายผล และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ แก่ภาคเกษตรและเครือข่ายตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


ทางด้านของ นางดวงใจ สังฆโสภณ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ได้มีโอกาสสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตร ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข สนุก เรียนรู้ชัด และปฏิบัติได้จริง ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ พื้นที่เกษตรพอเพียง กิจกรรมออกร้านสินค้าแปรรูปและผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชน และกิจกรรมสาธิตและWork shop ศิลป์-วิถีเกษตร- วิถีแห่งวัฒนธรรม พร้อมทั้งพาสื่อมวลชนสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4ภาค ชมเรือขุดคลอง สมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมจุดชมวิว แบบ Exclusive ชมฐานการเรียนรู้สัตว์ ในวิถีเกษตร แปลงเกษตรการปลูกพืชแบบผสมผสาน และเยี่ยมชมร้าน WISDOM CAFÉ สัมผัส ความสดชื่นบรรยากาศแปลงนา และสะพานไม้ไผ่ พร้อมจุดถ่ายภาพสุดประทับใจอีกด้วย


ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM พร้อมชวนทุกท่านมาสร้างความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th facebook.com/wisdomkingfan พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โทร.0-2529-2212, 087-359-7171 094-649-2333


Comments


bottom of page