top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัย ร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ร่วมกับสถาบันการศึกษา ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทั้งแถลงข่าวกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนสถาบันการศึกษา ทั้ง 6 แห่ง พร้อมด้วยคุณศิริชัย ทหรานนท์ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ คุณเอก ทองประเสริฐ และคุณบัญชา ชูดวง แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศที่ปรึกษาและคณะกรรมการตัดสิน ร่วมในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


Comments


bottom of page