top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ.


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว“โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน” โดยส่งมอบสื่อการเรียนรู้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้ง 5,000 แห่ง ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

15 views0 comments

Comments


bottom of page