top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จากใจชาวเกษตรปากน้ำโพ 15-19 ก.ย. นี้จังหวัดนครสวรรค์ ประตูสู่ภาคเหนือ ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา ่งเกษตรกรรม ที่อุดมสมบูรณ์ สนังานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพี่น้องชาวนครสวรรค์มารวมมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จากใจชาวปากน้ำโพ" วันที 15-19 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ยกขบวนอาหรสินค้าทางการเกษตรปลอดสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพได้มาตรฐาน มาให้พี่้อชาวนครสวรรค์ ได้เลือกชอป ชิม พร้อมร่วมสุกับกิจกรรมสินค้านาทีทอง เพลิดเพลินกับยงเพลงจากวงดนตรีโฟล์คซองตลอดการจัดงาน


#จังหวัดนครสวรรค์ #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ #มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากใจชาวปากน้ำโพ #สินค้าเกษตรปลอดภัย #ปากน้ำโพ #อาหาร #เครื่องดื่ม #ผลิตภัณฑ์แปรรูป #OTOP #หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

bottom of page