top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

งานวิ่งการกุศล “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” จัดอย่างยิ่งใหญ่


มอบเงินรายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลภูมิพล

และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อการบริการประชาชน

งานวิ่งการกุศล “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” (RUN WITH WINGS) พร้อมปฎิบัติการอย่างยิ่งใหญ่ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมี พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานมูลนิธิ และประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติงานวิ่งในครั้งนี้ด้วย

โครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอยู่ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม สะพานใหม่ บางเขน รวมทั้งจังหวัด ใกล้เคียง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งครั้งนี้มากถึง 5,100 คน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้


  • พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ (ประธานในพิธี)

  • ดร. ณฤมล ธรรมวัฒนะ (ประธานร่วม) ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ

  • รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  • นายพลอากาศเอก มานะ ประสพศรี อุปนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ

  • พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  • นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

  • คุณพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน


สำหรับโครงการดังกล่าวได้วางแผนโครงการตั้งแต่ปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทางคณะผู้จัดงานวิ่งติดปีก คำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับแรก จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานวิ่งติดปีก แชริตี้รัน ออกไปถึง 4 ครั้ง ตลาดยิ่งเจริญ จึงได้มอบเงินรายได้จากค่าสมัคร ของผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้รัน” โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ล้านบาท และได้มอบให้ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะได้นำมาใช้เพื่อการบริการประชาชนในทุกระดับต่อไป รวมถึงการพยาบาลอื่นๆ ร่วมในโครงการ “โรงพยาบาลของพ่อ ขอน้ำใจต้านภัย COVID-19” ในช่วงที่ผ่านมา

ภายในงานนักวิ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับสถานที่สำคัญในพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลายแห่ง โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติที่ใช้เป็นจุดปล่อยตัว นักวิ่งที่มาร่วมงานได้ยืนอยู่ท่ามกลางเครื่องบินที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การบินของชาติทุกลำได้นำมาจัจัดแสดงอยู่ที่แห่งนี้อีกด้วยComments


bottom of page