top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล ที่สวนสามพราน


สามพรานโมเดล ททท. ทีเส็บ เซ็นทรัล สสส.จังหวัดนครปฐม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และภาคีพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา และภาคประชาสังคม ผนึกความร่วมมือร่วมจัดงาน “สังคมสุขใจครั้งที่ 6  ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์…สู่ชีวิตที่สมดุล” ภายใต้คอนเซปต์ ช้อปเปลี่ยนโลกณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 13-15ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลและจากทั่วประเทศ นำผลผลิตอินทรีย์สดใหม่จากฟาร์ม และผลิตภัณฑ์แปรรูป มาให้ช้อปสุขภาพดีอย่างจุใจ โดยไฮไลท์เด่น ปีนี้ คือการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่สินค้าอินทรีย์เป็นครั้งแรกในไทย มั่นใจช่วยยกระดับผู้บริโภคให้เป็น Active Consumer เข้าถึงสินค้าและกิจกรรมได้สะดวก และดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมขับเคลื่อน เพื่อสร้างระบบอาหารยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6 กล่าวว่า เสน่ห์ของงานสังคมสุขใจ ที่ได้เห็นจากการมาร่วมงานทุกปี คือบรรยากาศความร่วมมืออย่างกระฉับกระเฉงของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน เกษตรกรอินทรีย์  เดินไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้ม และที่น่าประทับใจมากในปีนี้ก็คือ ความก้าวหน้าที่ก้าวไปอีกขั้นของการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ที่นอกจากจะมีจำนวนเกษตรกรอินทรีย์ผ่านการรับรองอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการขยายเครือข่ายไปในภาคอื่นๆเพิ่มแล้ว ยังจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงและยกระดับความร่วมมือของคนทั้งห่วงโซ่ เพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนให้เกิดขึ้น อันจะทำให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีและชีวิตที่สมดุลร่วมกัน


นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6  และผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล หรือโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม กล่าวว่า  จากสถานการณ์ระบบอาหารที่ยังคงมีความไม่สมดุล   โจทย์ของการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ในปีที่ 9 และปีต่อไป ที่มุ่งให้เกษตรกร หยุดใช้สารเคมี หันมาทำเกษตรอินทรีย์ และมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับคนทั้งห่วงโซ่ โดยเฉพาะผู้บริโภค ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ให้มากขึ้น  งานสังคมสุขใจครั้งที่ 6 ปีนี้  จึงเน้นไปที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งมีเครื่องมือสำคัญ ที่จะเริ่มใช้ในงานนี้เป็นครั้งแรก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคือ แอพพลิเคชั่น ไทย ออร์แกนิก แพลตฟอร์ม ที่จะช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ทำให้คนต้นน้ำคือเกษตรกรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีโอกาสและมีช่องทางการตลาด ที่เชื่อมต่อตรงกับผู้บริโภค   ส่วนผู้บริโภค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ กิจกรรมได้สะดวก เชื่อมั่นได้ ราคาเป็นธรรรม และมีช่องทางเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน

สำหรับแนวคิดของการจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6ช้อป…เปลี่ยนโลก  คุณอรุษ กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่อยากให้ผู้มาร่วมงาน ได้ใช้พื้นที่ของงาน จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง “เพราะวิถีอินทรีย์ สังคมอินทรีย์ ไม่ได้อยู่แค่เรื่องการกิน แต่มันเป็นเรื่องวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และดีต่อสุขภาพของเรา ผมอยากให้ทุกคนได้มาช้อปแรงบันดาลใจ แล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้น ทั้งตัวเรา สังคม และสิ่งแวดล้อม”


ด้านนายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า งานสังคมสุขใจ เป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ ที่ทำให้งานมีคุณค่า มีความหมาย มีความก้าวหน้า มีองค์ความรู้ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีคนต้นแบบ มากมาย   ที่ทำให้ให้คนที่สนใจอยากเปลี่ยนจากการใช้สารเคมี มาทำเกษตรอินทรีย์ สามารถเรียนลัดจากสามพรานโมเดลที่ทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วได้เลย


คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า งานสังคมสุขใจ เป็นอีกความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและการสร้างสังคมอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติ  ซึ่งหัวใจของความสำเร็จ คือ ความต่อเนื่อง จึงน่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุก ๆ ฝ่าย​และควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว การช้อป…เปลี่ยนโลก ขอให้ผู้ร่วมงาน ได้ปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อโลกของพวกเราไปพร้อมๆกัน ด้วยการพกถุงผ้า ตะกร้า กล่อง เพื่อลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก หันมารีไซเคิล เน้นใช้ของที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ Go Green เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุลให้เกิดขึ้นร่วมกัน


คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า งานสังคมสุขใจ เป็นอีกโอกาสสำคัญ ที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร การประชุมที่ต้องใช้วัตถุดิบอยู่แล้ว จะได้มาเจอกับเกษตรกร เกิดการเชื่อมโยงตรง ซึ่งในงานนี้ สสปน. ยินดีแชร์ประสบการณ์โครงการ Farm to Functions ที่ได้ทำร่วมกับสามพรานโมเดล และพันธมิตร ธุรกิจ MICE ส่งผลทำให้โรงแรมและร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพ หันมาซื้อข้าวตรงจากเกษตรกรอินทรีย์  เกิดเป็นคุณค่าที่ยั่งยืน สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและเกษตรกรอินทรีย์ อีกทั้งจุดประกายคุณค่าของการประสานพลัง 3 ภาคส่วน คือ รัฐบาล เอกชนและประชาชน  เพื่อการขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน สู่เป้าหมายการเป็น MICE Sustainable

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) กล่าวว่า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4มิติ คือกาย จิต ปัญญาและสังคม โดยหนึ่งในภารกิจที่กำลังขับเคลื่อน คือการสร้าง “พื้นที่สุขภาวะ” ด้านอาหารและสุขภาวะให้เกิดขึ้น ซึ่งสามพรานโมเดล ถือเป็นหนึ่งในโมเดลตัวอย่าง ที่สสส. สนับสนุน เพราะตอบโจทย์สุขภาวะในทุกมิติ มีการส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้ผู้บริโภคตื่นรู้ ตระหนัก สนใจเรียนรู้ และมีความเข้าใจระบบอาหารยั่งยืน อันสามารถขยายผลไปยังภูมิสังคมอื่น ๆ ได้ จะเห็นว่างานสังคมสุขใจ สังคมอินทรีย์ ที่ผู้คนทั้งห่วงโซ่มีรอยยิ้ม มีความสุขที่ได้เกื้อกูลกันได้เรียนรู้ เป็นงานที่ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของการมีพื้นที่สุขภาวะในสังคม  ซึ่งมีความสำคัญและจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สุขภาวะที่ดีอย่างนี้ ให้มากขึ้นเรื่อยๆ


งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 แล้ว  โดยทุกปีจะมีการสรุปผลการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดล  ที่มีการทำงานสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มภายใต้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม   โดยในงาน ยังมีเวทีแชร์ประสบการณ์ เส้นทางการเรียนรู้และการขับเคลื่อน   และมีเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จากทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ มีเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ และบูธของผู้สนับสนุน เช่นบูธเซ็นทรัลทำ ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้นำผลงานการขับเคลื่อนสังคม การสร้างอาชีพ สร้างการศึกษา  พัฒนาสินค้าชุมชนให้คนในท้องถิ่นมาแชร์   บูธ สสปน. ที่มีการสรุปความรู้จากการขับเคลื่อนโครงการ Farm to Functions ที่ทำให้เกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์ มีลูกค้าเป็นโรงแรม 5ดาว ในกรุงเทพฯ


ผลิตภัณฑ์ในงานสังคมสุขใจที่ได้รับความสนใจมีมากมาย อาทิ ข้าวอินทรีย์หลากสายพันธุ์รวมถึงข้าวพันธุ์พื้นมือง เช่น ข้าวปะกาอำปึล จากบ้านทัพไทย จ.สุรินทร์  ข้าวหอมนครชัยศรี จ.นครปฐม นอกจากนี้ยังมีพืชผักผลไม้เมืองหนาว เช่น อะโวคาโด เคพกูสเบอรี่จากบ้านห้วยขมิ้น อ.แม่แจ่ม   ฟักทองบัตเตอร์นัท จากสองแควออร์แกนิกจ.พิษณุโลก  มีผลิตภัณฑ์แปรูปจากสมุนไพร เช่นแยม ชาเก็กฮวย ชากุหลาบ จากเครือข่าย PGS ลำพูน และ กลุ่มม่วนใจ๋ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ มีปัจจัยการผลิต เช่นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ กว่า 40 ชนิด จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่มีการให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้การดูแลสุขภาพองค์รวม  การตรวจสารพิษในผัก


ในส่วนกิจกรรมความรู้ มีการสอนการแปรรูปอาหาร มีการสอนกระบวนการทำคราฟช็อคโกแลต สอนทำบะหมี่จากผักผลไม้อินทรีย์   มีเวทีการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic Tourism รวมถึงมีคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ มาให้ข้อคิด เช่น คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล  คุณอาทิ คุณนคร ลิมปคุปตถาวร   หรือคุณปริ๊นซ์ เจ้าชายผัก  ในงานนี้ยังจะได้เจอเกษตรกรอินทรีย์  ต้นแบบที่สามารถยืนหยัด ไม่เพียงเปลี่ยนจากการทำเคมีมาเป็นอินทรีย์ แต่ยังนำการพัฒนากลุ่ม สามารถยกระดับธุรกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ป้าประหยัด ปานเจริญ จากลุ่มบางช้างบ้านหัวอ่าว  คุณอรุณี พุทธรักษา จากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ ในงานยังมีโรงเรียนและนักเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สามพรานโมเดล รอบสวนสามพราน นำผลผลิตจากแปลงของโรงเรียนมาจำหน่าย

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 จัดในพื้นที่สวนสามพราน ซึ่งปีนี้มีความพิเศษ เพราะมีการปรับพื้นที่กิจกรรมของสวนสามพรานใหม่ ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อบัตรเข้าไปชมหมู่บ้านปฐม ออร์แกนิก วิลเลจเข้าไปถ่ายภาพ หรือร่วมกิจกรรมเส้นทางอาหารอินทรีย์ได้ และยังมีการเปิดห้องนิทรรศการสามพรานโมเดลอะคาเดมี ให้คำปรึกษา รับสมัครผู้สนใจใช้แอพพลิเคชั่น Thai Organic  Platform และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ อยากรวมกลุ่ม หรืออยากเชื่อมโยงกับสามพรานโมเดล


ในส่วนของเด็กๆ ในงานนี้ มีกิจกรรม วาดศิลป์ เล่นสี Eco Printing และขยะมหาสนุก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้ตลอดงานสังคมสุขใจ และในสวนสามพราน เน้นไม่ให้มีการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวด-หลอดพลาสติก กล่องโฟม ซึ่งขยะจากงานจะถูกนำเข้าสู่การบริหารจัดการ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เช่นเศษอาหารจะถูกนำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก ทำไบโอแก๊ส  โดยประชาชนที่มาร่วมงาน สามารถเข้ามาเรียนสู่การวางแผนจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบได้ง่ายๆ  


งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์…สู่ชีวิตที่สมดุล “ช้อปเปลี่ยนโลก” เริ่มต้นแล้วระหว่าง วันที่ 13-15 ธันวาคม ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. การเดินทางปีนี้ มีการจัดรถตู้รับส่งที่สถานีรถไฟฟ้า MRT หลักสอง หน้าเดอะมอลล์ บางแค (เฉพาะวันที่ 14-15) และยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดพื้นที่ลานจอดรถของโรงเรียนให้เป็นที่จอดรถของผู้มาร่วมงาน โดยผู้จัดงานได้จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง จากลานจอดรถ เข้าไปชมและซื้อสินค้าในงานฟรี สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมของงานที่ Facebook/งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6Comments


bottom of page