top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“อีมิแน้นท์แอร์” มอบชุดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนพระดาบสคุณวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบชุดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ให้แก่โรงเรียนพระดาบส โดยมีคุณบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดย บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทยที่ดำเนินการมากว่า 45 ปี ได้มุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด โดยมีแผนระยะยาวในการมอบเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึกฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ และวิทยากร รวมถึงการจัดทำหลักสูตรอบรมความรู้ให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศในทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมยกระดับความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศให้มีคุณภาพตอบโจทย์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศของประเทศComments


bottom of page