top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดอบรมให้บุคลากรห้องพยาบาล


บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม   จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการอบรมหลักสูตร  “ การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและการดูแลสุขภาพอนามัย ” แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 439 โรงเรียน ณ  โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊  ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiherbinfo.com/th Facebook : Herbalshopthailand  Line @ : Herbalshopthailan

5 views0 comments

Comments


bottom of page