top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“เอ็นคอนเส็ปท์” มอบบทเรียนและหนังสือ 100,000 เล่ม ยกระดับคะแนนโอเน็ตให้นักเรียนตาบอด


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม Visible Love…เมื่อรักทำให้ตามองเห็น ตอน The Light of Wisdom มอบบทเรียนติว O-NET ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และบริจาคหนังสือเก่าจำนวน 100,000 เล่ม เพื่อสนับสนุนการทำเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบอักษรเบรลล์ หวังยกระดับคะแนนโอเน็ตให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา ดึงน้องมัธยมช่วยติวเพื่อปลูกฝังทักษะจิตอาสาเพื่อสังคม


ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ติวเตอร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมนายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม, ครูพี่หวาย ธฤตสรณ์ ศรพรหม ร่วมด้วยทีมติวเตอร์และนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) Visible Love…เมื่อรักทำให้ตามองเห็น ตอน The Light of Wisdomที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีจุดเริ่มต้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการเรียนของนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยการดำเนินการของโครงการที่ผ่านมา เอ็นคอนเส็ปท์ได้รณรงค์ชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมลงชื่อบริจาคดวงตา ทำให้มีผู้ลงชื่อบริจาคในปี 2551 ถึง 750 คู่ และในปี 2555 อีก 920 คู่ นอกจากการรณรงค์เรื่องการบริจาคดวงตาแล้ว เอ็นคอนเส็ปท์ยังสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนผู้พิการทางสายตาเสมอมาทั้งในด้านหลักสูตรพิเศษ อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมส่งเสริมด้านการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจากประสบการณ์การทำกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีเป้าหมายในการเพิ่มคะแนน O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา จึงได้สานต่อโครงการ Visible love อีกครั้งด้วยการมอบบทเรียนติวฟรีโอเน็ต และบริจาคหนังสือเก่าจำนวน 100,000 เล่ม เพื่อสนับสนุนการทำเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบอักษรเบรลล์ พร้อมเชิญชวนนักเรียนจิตอาสาติวโอเน็ตให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา


“เรามีแพสชั่นเรื่องการศึกษา เป็นองค์กรที่อยากให้บริการและกระจายโอกาสการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้แต่ในเยาวชนผู้พิการทางสายตา ในแต่ละปีจะมีนักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมการสอบโอเน็ต ทั้งระดับชั้นป. 6 ม.3 และ ม.6 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เอ็นคอนเส็ปท์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคะแนนโอเน็ตของนักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะสร้างโอกาสและสร้างทางเลือกสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต อีกทั้งยังตระหนักถึงการปลูกฝังการมีจิตอาสาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่นำพาไปสู่การประสบความสำเร็จ โครงการ Visible Love จึงเกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชนที่มีจิตอาสาให้กับสังคม” นายอภิธากล่าว


นอกจากนี้ครูพี่แนนซึ่งได้นำทีมติวเตอร์จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษผ่านเสียงเพลง (Memolody) ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ยังได้กล่าวเสริมถึงทักษะในการดำรงชีวิตสู่ความสำเร็จของเยาวชนยุคใหม่ว่า “สิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีความแต่งต่างกันนั่นก็คือกระบวนการความคิด ซึ่งส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การคิดวิเคราะห์ ทักษะการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเรียนได้จากบทเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มาจากการปลูกฝังทักษะแบบ EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน เราจึงสนับสนุนเด็กยุคใหม่ที่มีพลังในการลุกมาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่วนรวมเพราะนั่นคือการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตัวเอง รวมไปถึงรับผิดชอบสังคม ได้ลงมือทำจริงเพื่อสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกับคนในสังคมแบบมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การยั้งคิดไตร่ตรอง จดจ่อ ใส่ใจ มีการตั้งเป้าหมาย และได้ประเมินศักยภาพตัวเอง สู่การเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม”


​โครงการ Visible Love… เมื่อรักทำให้ตามองเห็น ตอน The Light of Wisdom จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยปลูกฝังทักษะการมีจิตอาสาในเยาวชนคนรุ่นใหม่และมีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนผู้พิการทางสายตา ตามปณิธานในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมของเอ็นคอนเส็ปท์ นักเรียนที่สนใจกิจกรรมจิตอาสาสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 25 ส.ค. – 15 ก.ย. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-7363636

10 views0 comments

Comments


bottom of page