top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ออสซี่ออยล์วางโมเดลคลังน้ำมันชุมชน รุก 87,500 หมู่บ้าน คาดการณ์ธุรกิจน้ำมันโตต่อเนื่อง


ออสซี่ออยล์ปั้นโมเดลธุรกิจคลังน้ำมันชุมชน  ไม่เน้นแข่งขันปั๊มน้ำมันรายใหญ่ มุ่งเจาะช่องทางการตลาดเติมเต็มความต้องการใช้น้ำมันในชุมชนห่างไกลและขาดแคลน เน้นจำหน่ายน้ำมันเป็นหลัก หวังแชร์ตลาดน้ำมัน 10 ล้านลิตร  บุกพื้นที่หมู่บ้านกว่า 87,500 แห่ง ด้วยการจัดส่งน้ำมันไปยังร้านค้าปลีกน้ำมัน  กลุ่มเกษตรกร  ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งแฟรนไชส์ตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติออสซี่ออยล์ด้วย  ตั้งเป้าขยาย 100 สาขาคลังน้ำมันภายในปีนี้  คาดการณ์ธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยยังเติบโตถึงขีดสุดได้ไม่ต่ำกว่า 25 ปี


คุณสมโชค  เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด กล่าวว่า  จากผลสำรวจของกระทรวงพลังงานพบว่าปัจจุบันคนไทยใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ 60 ล้านลิตร โดยเฉพาะตามแหล่งหมู่บ้านชุมชนมีอัตราการใช้น้ำมันในปริมาณที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการใช้ยวดยานพาหนะ รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่สถานีบริการน้ำมันยังมีอยู่จำนวนน้อย  จึงมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ทางออสซี่ออยล์จะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดน้ำมัน จึงคิดโมเดลคลังน้ำมันชุมชนขึ้น ในลักษณะเป็นโกดังเก็บสต็อกน้ำมัน และจัดส่งน้ำมันราคาส่งไปยังกลุ่มร้านค้าปลีกน้ำมัน ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล  ไม่เน้นแข่งขันกับปั๊มน้้ำมันรายใหญ่ แต่มุ่งขายน้ำมันให้ชุมชนเป็นหลัก  ซึ่งน้ำมันของออสซี่ออยล์ได้คุณภาพมาตรฐานจากโรงกลั่นไทยออยล์  มีการขออนุญาตขายส่งน้ำมันอย่างถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งการขออนุญาตกักเก็บน้ำมันอย่างถูกต้องจากกรมธุรกิจพลังงาน


คาดว่าจะสามารถขยายโมเดลคลังน้ำมันชุมชนกระจายไปยัง 87,500 หมู่บ้าน รวม 100สาขาภายในปีนี้  ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยมองว่ายังไปได้อีกไกล  เพราะคนไทยใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี  รวมไปถึงจักรกลการเกษตรด้วย  มองว่าแนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศสามารถเติบโตถึงขีดสุดไม่ต่ำกว่า 25 ปี  สำหรับผู้สนใจธุรกิจคลังน้ำมันชุมชน และตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 06-1789-8666, 08-7376-55554 views0 comments

Comments


bottom of page