top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา


ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี โดยรณรงค์เปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ นำกลับไปรีไซเคิลควบคู่กับการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยตามหลักวิชาการ โดยผลตอบแทนจากการรีไซเคิลจะไม่หักค่าใช้จ่าย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจะนำไปจัดซื้อหนังสือด้านการพัฒนาและเสริมสร้างจินตนาการของเยาวชน มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 5 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

5 views0 comments

Comments


bottom of page