top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

SVL Group รับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น”

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร โดยบริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2561 สาขา “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธี และมีปณาลี บุรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัล ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน8 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page