top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ETDA เผยความสำเร็จ งาน “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019”


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยความสำเร็จจากการจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019” มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ ในการผลักดัน Digital ID หรือการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพิ่มความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องตามกฎหมาย


ปิดฉากอย่างสวยงาม สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unlocking the Potential of Thailand Digital Economy: International Digital ID Use Cases” เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไทย โดยเผยมุมมองของนานาชาติ ในการใช้ดิจิทัลไอดีให้ประสบความสำเร็จนั้นทำได้อย่างไร โดยใช้งานประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกูรูผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนานาชาติ อาทิ Mr. Andrus Kaarelson, Director of State Information System จาก สาธารณรัฐเอสโตเนีย,Dr. Pramod Varma  Chief Architech of Aadhaar , Architech India Stack  & CTO of Ekstep จากประเทศอินเดีย,

Mr. Kendrick Lee, Director of Trusted Data & Services, Government Technology Agency (GovTech) จากประเทศสิงคโปร์, Mr.Ng Kang SiongPrincipal Researcher of Information Security Lab MIMOS จากประเทศมาเลเซีย, Mr. Jonathan Marskell Identification for Development (ID4D) Specialist, The World Bank

การเสวนาวิชาการหัวข้อ “ A blueprint for successful Digital ID implementation: Method & how to overcome challenge” เรียนรู้และสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ได้แก่ Dr. Pramod VarmaChief Architech of  Aadhaar, Architech india Stack & CTO of Ekstep, India, Mr.Andrus Kaareson, Director of State Information System, Republic of Estonia, Mr. Kendrick Lee, Director of Trusted Data & Services, Government Technology Agency (Govtech), Singapore , Mr.Ng Kang Siong, Principal Researcher of Information Security Lab MIMOS, Malaysia ดำเนินการเสวนา โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์, Chief Advisor for Future Tales Laqb, MQDC รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยดิจิทัลไอดี” รับทราบถึงแนวทาง และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้แก่ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, คุณสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง, คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ดร.อายุศรี คำบันลือ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดำเนินรายการโดย คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นงานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงมาให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ Digital ID (ดิจิทัลไอดี)


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธโชว์นวัตกรรม แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีในอนาคตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อย่าง DataONE, NCB ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย Digital ID หรือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอินฟินิตี้  บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Digital ID will change the better life for all Thais” ว่า Digital ID เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกันในระบบดิจิทัล ทำให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเดินหน้าผลักดันกฎหมายดิจิทัล หลายฉบับ หนึ่งในนั่นคือ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3 และ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการมีดิจิทัลไอดี หรือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอุดช่องโหว่ของปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันในระบบดิจิทัล ทำให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ มั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมต่อระบบกับนานาชาติในอนาคตได้ โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมมือกันเพื่อนนำประเทศไทยเข้าสู่การใช้ Digital ID ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ในฐานะแม่งานหลักในการจัดงานได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019” ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ที่ได้มีภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ และกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งของไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานจำนวนมาก มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อผลักดันเรื่องของ Digital ID หรือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและธุรกรรมต่าง ๆ ทางดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อพลิกโฉมหน้าการทำธุรกรรม และการใช้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย

9 views0 comments

Comments


bottom of page