top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

สช. ผนึกภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัด "มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่15-16 ก.ย.นี้


สช. ผนึกภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัด "มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่15-16 ก.ย.นี้ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนการดูแลล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสุขที่ปลายทาง


นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า คนเราทุกคนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วย ซึ่งมีบางคน บางช่วงเวลา ที่ต้องวางแผนเพื่อตัดสินใจว่าช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต หากเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงรุกรานชีวิต เราจะจากไปด้วยวิธีใด จึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราและครอบครัวดีที่สุด


"มาตรา12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้สิทธิคนไทยทุกคนแสดงเจตนารมณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะไม่รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะรู้และเตรียมตัว เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะชีวิตเป็นของพวกเราทุกคน"สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สสส. สปสช. สภาการพยาบาล กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย กลุ่ม Peaceful Death ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม เยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา เตรียมจัดงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่15-16 กันยายน 2565 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ณ สถานที่จัดประชุมหรือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ย.65 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับชมผ่านทางเพจ “สุขปลายทาง”


ทั้งนี้ภายในงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” จะเป็นการเปิดพื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ โดยในวันที่ 15 ก.ย.65 จะมีปาฐกถาเปิดงาน “วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” โดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , การปาฐกถาพิเศษ “สร้างพลังใจ พลังความร่วมมือทางสังคมเพื่อสุขที่ปลายทางด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ พลังองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขที่ปลายทาง: ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายและการขับเคลื่อน, พัฒนาระบบการดูแลล่วงหน้าและการดูแลระยะสุดท้ายแบบองค์รวมอย่างไรให้สุขที่ปลายทาง, การดูแลครอบครัวเมื่อโศกเศร้าและสูญเสีย (Bereavement) ของบุคลากรทางการแพทย์


ส่วนวันที่ 16 ก.ย.65 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ Inspiration Talk “อยู่ดี = ตายดี...เพื่อสุขที่ปลายทาง โดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม, เสวนาต้องรู้อะไรบ้างเมื่อต้องรับมือกับความตาย, เสวนาการเตรียมพร้อมชีวิตเพื่อตายดีในมุมมองสายศิลปิน และ Dead Talk “พูดคุยเรื่องความตาย” โดย พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ และคุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส) เป็นต้น

Comments


bottom of page