top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มทร.กรุงเทพ เปิดอบรมเสริมทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ โดยสิงห์อาสาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมสร้างรายได้ หลักสูตรเสริมทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ ดำเนินการโดยสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการใหม่ และเสริมทักษะผู้ประกอบการเดิมด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมี ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหาร บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ คุณธนาธร วรรธนะอมร ผู้จัดการแผนกเครือข่ายสิงห์อาสา และคุณนันทสร จงกิจเขมทัต ผู้บริหารงานกิจกรรมกีฬา ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม

ในการอบรมช่วงเช้า หัวข้อเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์วาสนา ด้วงเหมือน จากคณะบริหารธุรกิจเป็นวิทยากร และในช่วงบ่าย ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ หลักสูตรเสริมทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง R-401 ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและตั้งใจในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างมาก

Comments


bottom of page