top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

137 ดีกรี มอบนมสนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562


บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายนมจากถั่วอัลมอนด์ระดับพรีเมียม ยอดขายอันดับ 1 ถวายผลิตภัณฑ์ 137 ดีกรี เดินหน้านโยบายส่งเสริมศาสนา โดยถวายนมให้วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง  มูลค่ารวม 394,600 บาท สำหรับจัดให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562  

3 views0 comments
bottom of page