top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดอบรมให้บุคลากรห้องพยาบาล


บริษัท ผลิต​ภัณฑ์สมุนไพรไทย​ จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วยการอบรมหลักสูตร “ การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและการดูแลสุขภาพอนามัย ” แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 439 โรงเรียน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiherbinfo.com/th Facebook : Herbalshopthailand Line @ : Herbalshopthailand

8 views0 comments

Comments


bottom of page