top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“เลเวลอัพ โฮลดิ้ง” ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนา เผยเคล็ดลับ “การใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร…ให้โดนตลาดจีน”


บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) นำโดย นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้งจำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) กูรูด้านการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านการบริหารและกลยุทธิ์ให้กับบริษัทไทยในประเทศจีน ร่วมสัมมนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ นำผู้ประกอบการไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และกลยุทธิ์ในการผลักดันธุรกิจสู่ตลาดจีน พร้อมเผยเทคนิคการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และตอบรับการสื่อสารยุคดิจิทัล ในหัวข้อ “การใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร ให้โดนตลาดจีน” จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ภายใต้ งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 ท่าน ทั้งผู้ประกอบการ และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจการตลาดยุคดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกท่าน ทางบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้งจำกัด เสริมช่องทางให้คำปรึกษาการผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จในประเทศจีน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทาง  www.levelupthailand.com  ทั้งนี้การสัมมนา  “การใช้แอพพลิเคชั่นอย่างไร ให้โดนตลาดจีน” จัดขึ้น ณ ห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

bottom of page