top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เปิดการแข่งขัน “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ” ประจำปี 2562


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการแข่งขัน “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ” ประจำปี 2562 หรือ“BRAND’S Brain International Challenge 2019” มหกรรมเกมส์กีฬาทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยมี นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นายวิโรจน์ ถาวรวัฒนยงค์ นายกสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย คณะกรรมการโครงการฯ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนกว่า 5,000 คนให้การต้อนรับณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

8 views0 comments

Comments


bottom of page