top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เชิญร่วมเสวนางานเปิดตัว หนังสือเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in Acti

การทำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการ อันเนื่องมาจากการแข่งขันในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่  ถ้าหากการดำเนินธุรกิจยังไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรและผลประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการพึงตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและให้สามารถเป็นองค์กรที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อันเป็นการสร้างความได้เปรียบแข่งขันและการดำรงอยู่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการ Digital Transformation คือ แสงสว่างแห่งปลายอุโมงค์  


ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว หนังสือ “เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in Action” และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ“ไม่เปลี่ยน ไม่รอด เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล ต้อง Digital Transformation” ร่วมด้วย คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in Action ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ U23 academy และกูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation ผศ. ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ และคุณวรุตม์ กฐินทอง นักบริหาร นักธุรกิจ รุ่นใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ นักสื่อสารมวลชน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ เวทีกลาง โซนเอเทรียม ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดสัมภาษณ์ คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in Action ได้ที่ : คุณอรพรรณ กังเอง (เปิ้ล) โทร. 081 909 1625  อีเมล oraphan.sakun@gmail.com
6 views0 comments

Comentários


bottom of page