top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เคทีซีต้อนรับผู้บริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา


นางสาวอภิวันท์ บากบั่น (กลาง) ผู้อำนวยการ– ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 40 คน ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศเคทีซีและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร ทั้งในส่วนของคนกับทรัพยากรเพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อผู้บริการและสาธารณชน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารสมัชชาวานิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้


​ทั้งนี้ นางสาว ชาลินี ปลูกผลงาม นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “การได้มาเยี่ยมเคทีซีถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำให้ได้เห็นภาพการทำงานขององค์กรเอกชนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์เคทีซีและการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยเป็นที่รู้จักของประชาชนในมุมกว้าง รวมทั้งยังมีโอกาสพบศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำอย่างเคทีซี ทำให้มหาวิทยาลัยรู้สึกภูมิใจที่ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม”

8 views0 comments

Comments


bottom of page