top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เคทีซีจัดทริปกลางปี “มนต์รัก....ฅนแม่กลอง” รับรู้ประวัติศาสตร์อีกมุมมองหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม


นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมกลางปี “มนต์รัก...ฅนแม่กลอง”ตอกย้ำความเป็นสถาบันการเงินไทยที่ร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยชวนสื่อมวลชนไปเยือนเมืองรอง สัมผัสเรื่องราวของ “สมุทรสงคราม” จังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทย ทว่าเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ โดยมี 3 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้ข้อมูลและนำชมการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ สินค้าส่งออกสำคัญตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พร้อมชื่นชมความงามทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เพียงสอดคล้องกับวิถีชุมชนสมุทรสงคราม แต่ยังบ่งบอกอัตลักษณ์ตัวตนของฅนแม่กลอง ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคน้อย วัดบางกุ้ง เมื่อเร็วๆ นี้Comentários


bottom of page