top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

อินเด็กซ์ฯ รับโล่จากกระทรวงแรงงาน ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ประจำปี 2562


บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร ชั้นนำของประเทศ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ จาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ประธานพิธีมอบโล่ “งานส่งเสริมการมีงานทำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในฐานะองกรค์ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ  ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการขององค์กรในฐานะสถานประกอบการที่มีส่วนเร่วมส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการอีกด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน


กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่ารางวัลที่ได้รับมอบในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจขององค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้สังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น


ตลอดเวลา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยให้ความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนให้คนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพด้วยดีมาโดยตลอด ผ่านโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ, โครงการสร้างยุวชนแรงงาน 2562 รวมถึงร่วมกับกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์โครงการผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนจ้างพนักงานตามโครงการของกระทรวงแรงงาน โดยมีจำนวนพนักงานที่จ้างทั้งหมดรวมประมาณ  150-200 คน

“ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดบริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) และ อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ (Index Furniture Center) รวมทั้งสิ้น 37 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22 จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นผู้ให้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่เช่า ภายใต้ชื่อ เดอะ วอล์ค (The Walk), ลิตเติ้ล วอล์ค (Little Walk) และ อินเด็กซ์ มอลล์ (Index Mall) รวม 9 สาขา โดยมีจุดแข็งร้านค้าปลีกและแบรนด์สินค้าที่เป็นที่จดจำและได้รับความนิยม สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าชมร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน (Synergy) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าวปิดท้าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) โทร 02-8986420  ต่อ 3805, 3807 แฟ็กซ์ 02-8984004

คุณปิติยา คิดชอบ (มด) โทร.090-9865426 pitiya.ki@indexlivingmall.com

คุณจริยา เยือกเย็น (โอ๋) โทร.095-4696478 jariya.yu@indexlivingmall.com

12 views0 comments

Comments


bottom of page