top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

อิตัลไทยวิศวกรรมเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ จ.ระยอง


นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center - IOC) ของโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานก่อสร้างในโครงการนี้ โดยมีนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

8 views0 comments

Comentarios


bottom of page