top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. และ นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สกอ. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ในงานวันครู ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

6 views0 comments

Kommentare


bottom of page