top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มมร. กำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายนนี้


พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีกำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในพิธีรับประทานปริญญาบัตร และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม และหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร บริเวณถนนศาลายา – นครชัยศรี หรือเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันดังกล่าว

7 views0 comments

Comments


bottom of page