top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “EEC คนฉะเชิงเทรา...ได้อะไร” เพื่อถ่ายทอดสร้างการรับรู้ถึงโอกาสและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้ (27 กันยายน 2561)


3 views0 comments

Comments


bottom of page