top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ตลาดยิ่งเจริญ และ กองทัพอากาศประกาศเลื่อนการจัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน ” ตามนโยบายของรัฐบาลป้อง


ตลาดยิ่งเจริญ โดยมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และกองทัพอากาศ ประกาศเลื่อนการจัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ยังคงควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด ทางคณะผู้จัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” คำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับหนึ่ง จึงขอเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นครั้งที่ 2 จากเดิมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โดยเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด เพื่อปฎิบัติการด้วยความปลอดภัยตามกฏหมาย หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลาย หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีประกาศอนุญาตให้มีการจัดงานวิ่งอย่างเป็นทางการ จะแจ้งกำหนดวันให้ทราบอีกครั้ง  

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานวิ่งติดปีกยังคงยืนยันในการจัดงานวิ่งตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนเมื่อสถานการณ์เหมาะสม  เพื่อความประทับใจกับเส้นทางวิ่งแบบ Exclusive ภายในฐานทัพอากาศ ดอนเมือง

นักวิ่งที่ไม่ต้องการรอคอย แจ้งยกเลิกขอคืนเงิน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563https://forms.gle/8KK9DyJjvKvrPdBb9

นักวิ่งที่ยังไม่ได้รับรับเสื้อ และ บิบ ทางผู้จัดเปิดให้รับ 2 ช่องทาง  ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. รับเสื้อ และ บิบ ที่ตลาดยิ่งเจริญ ตามวัน และเวลาที่นักวิ่งลงทะเบียนไว้  วันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 ได้ที่https://forms.gle/pgAFru9o6mQQEcGG8

2. จัดส่งเสื้อ และบิบ  ทางไปรษณีย์  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่https://forms.gle/teksZGqivhdz2LMv6

ทางผู้จัดงานฯขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook:วิ่งติดปีก Facebook :yingcharoen.market ,Line ID: @runwithwingsหรือโทร: 098-9456568

Comments


bottom of page