top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับชุมชนทำความดี บำเพ็ญประโยชน์


ดั๊บเบิ้ล เอ นำพนักงานจิตอาสา ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับชุมชนบ้านบุยายใบและนักเรียนโรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รวมพลังสามัคคีช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดสถานที่ศาลาประชาคม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม พัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25627 views0 comments

Comments


bottom of page