top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” Smart & classic งานเฉลิมฉลองย้อนอดีตวิถีชาววัง พร้อมเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ในกิจกรรม SSRU Open House ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็ว ๆ นี้14 views0 comments

Comments


bottom of page