top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “เส้นทางสายบุรินทร์”

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “เส้นทางสายบุรินทร์” โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท พร้อมกับเยี่ยมชมโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้13 views0 comments

Comments


bottom of page